Regeringen satsar på Ariane - Volvo Aeros rymdverksamhet räddas

Regeringen har beslutat att Sverige ska fortsätta delta i de europeiska bärraket-programmen. Det innebär att Volvo Aeros rymdverksamhet i Trollhättan räddas och kan fortsätta utvecklas.
space_142x88.jpg
– Regeringens förslag är mycket positivt. Det innebär att vi behåller vår ledande position inom munstycken och turbiner för rymdraketer, säger Staffan Zackrisson, vd på Volvo Aero.

Ända sedan förra året har hotet vilat tungt över Volvo Aeros rymdverksamhet med cirka 150 anställda. Regeringen föreslår nu att finansieringen av de europeiska bärraketprogrammen ska fortsätta. Detta innebär att Volvo Aero kan fortsätta som leverantör av turbiner och munstycken, inom både ESA:s (European Space Agency) forsknings- och utvecklingsprogram inom bärraketer och tillverkning av dessa komponenter för serieproduktion av raketer.

Under hösten kan nu två viktiga demonstrationsprov genomföras som kommer att möjliggöra signifikanta förbättringar av raketmotorn.

– Nu ser vi fram emot en dialog med Rymdstyrelsen och ESA om hur den svenska satsningen kan utnyttjas bäst för svensk del, säger Staffan Zackrisson.

Vid ministermötet i Haag i november riktade Sverige stark kritik mot hur ESA hanterar rymdprogrammet Ariane. Kritiken gällde bland annat kostnadseffektivitet och politisk insyn.

– Vi hoppas att regeringens kritik ska leda till förbättringar och vi tror att Volvo Aero kan bidra till den politiska processen, säger Staffan Zackrisson.

2009-06-04

För mer information, kontakta Ulf Palmnäs, ansvarig för Strategi och Affärsutveckling, 0520-937 23, mobil 0705 690 432

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 22 KB