Volvo Powertrain tecknar avtal om arbetstidsförkortning för kollektivanställda

Volvokoncernens enhet för motor- och växellådstillverkning, Volvo Powertrain, har tecknat ett avtal med IF Metalls lokala klubbar i Skövde och Köping om arbetstidsförkortning med åtföljande inkomstminskning. Avtalet innebär att varslet om uppsägning av 600 arbetare i Skövde och Köping från den 22 april i år hävs.
Avtalet med IF Metallklubbarna i Köping och Skövde löper från den 1 juni 2009 till och med den 31 mars 2010. Arbetstiden sänks med 20 procent, lönen sänks med maximalt 8 procent under avtalsperioden och årets lönerevision flyttas till den 31 mars 2010. Företaget garanterar även att inget nytt varsel läggs under avtalstiden. I de omröstningar som ägde rum bland IF Metalls medlemmar tidigare i veckan röstade en majoritet på 86 % för det föreslagna avtalet i Skövde och 93 % i Köping. Avtalet gäller 2 450 arbetare i Skövde och Köping.

Volvo Powertrain tecknade den 18 maj även ett avtal med tjänstemannaklubbarna i Köping om arbetstidsförkortning med inkomstreduktion. Avtalet, som gäller 180 tjänstemän i Köping, omfattar också ledningsgruppen för Volvo Powertrain i Köping och innebär att det varsel om 25 tjänstemän som lades den 22 april har hävts. Förhandlingar pågår avseende ett avtal om arbetstidsförkortning också för övriga tjänstemän inom företagets svenska division.

”Avtalen om arbetstidsförkortning är mycket viktiga för oss då de gör det möjligt att behålla kompetensen i företaget trots den mycket kraftigt minskade efterfrågan”, säger Peter Karlsten, verkställande direktör för Volvo Powertrain. ”Genom denna lösning står vi bättre rustade då marknaden vänder uppåt igen.”

2009-05-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 20 KB