Kräver utbyggnad av E20

Sverige har inte längre råd att vänta på att E20 mellan Stockholm och Göteborg byggs ut till fyrfilig motorväg. Det skriver tio tunga industriledare, bland andra Volvos koncernchef Leif Johansson, i ett öppet brev till finansminister Anders Borg och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

E20 mellan Stockholm och Göteborg är ett av Sveriges tyngsta transportstråk för godstransporter. Göteborgs hamn är ett nav för såväl svensk som nordisk och baltisk industri, och placering på världskartan gör att svenska företag måste kompensera för långa avstånd till europeiska leverantörer och marknader. Ändå håller E20 mellan Stockholm och Göteborg en så dålig standard att vägsträckan innebär en direkt nackdel för svenska företag i den europeiska konkurrensen. Dessutom bidrar den undermåliga förbindelsen till bilköer och ökade avgasutsläpp eftersom de ständiga hastighetsväxlingarna gör trafiken ryckig.

– E20 är inte en Göteborgsfråga, det är en nationell angelägenhet. Sverige och Volvo är beroende av väl fungerande transportvägar eftersom så stor andel av det som produceras här kräver transporter. 60 procent av allt Volvokoncernen tillverkar i Sverige kräver transporter av varor in och färdiga produkter ut, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

– Fordonen och bränslen är viktiga när det gäller klimatpåverkan men det är också infrastrukturen, eftersom dålig infrastruktur leder till lågt utnyttjande och låg effektivitet, fortsätter han.

Den här veckan mottar ministrarna Anders Borg och Åsa Torstensson ett brev från bland andra Leif Johansson, Volvo Personvagnars vd Stephen Odell och Scanias vd Leif Östling, som uppmanar till att E20 mellan Göteborg och Stockholm genast måste bli fyrfilig motorväg.