”Volvogruppen” som knyter kontakter

På mindre än ett år har Volvokoncernens grupp på Linkedin fått över 1 200 medlemmar. Här utbyter och testar medlemmarna idéer, knyter kontakter och diskuterar Volvokoncernen.
social_networks_142x88.jpg

I samband med att Volvo Group HR såg över sin närvaro på Internet under 2008, undersökte man tillsammans med Tech Watch and Business innovation inom Volvo IT hur koncernens närvaro såg ut ur ett rekryterings- och employer brandingperspektiv på volvogroup.com. Ett beslut som togs var att starta en särskild ”Volvogrupp” på Linkedin, ett socialt nätverk som huvudsakligen är inriktat på att hantera professionella nätverk. Gruppen fungerar som ett forum där såväl nuvarande anställda inom Volvokoncernen, men även de som tidigare varit anställda kan hålla kontakten med varandra.

- Officiella och inofficiella nätverk har funnits i alla tider. Vad Linkedin gör är att hjälpa till att synliggöra olika typer av nätverk och göra dem mer transparenta. Att ha en egen grupp på Linkedin innebär flera fördelar, allt från att fungera som en extra kommunikationskanal till att ge oss möjlighet att behålla kontakten med dem som tvingats sluta till följd av finanskrisen. Men också omvänt att de som slutat ges tillfälle att ha kvar en koppling till Volvokoncernen, säger Susanne Jannesson på Volvo Group HR.

- I det här fallet har gruppen på mindre än ett år fått över 1 200 medlemmar. Personer som av olika anledningar har ett intresse kopplat till Volvokoncernen och självmant sökt sig till att bli medlemmar. Allt har skett utan någon aktiv marknadsföring från företagets sida vilket också visar på en av styrkorna med social media, säger Rickard Strömberg på Volvo Group Online Communications och med fokus på social media.

Gustavo Rezler är ansvarig för Order to Cash och Purchase to Pay inom Volvo Business Services South America. När han gick med i Volvos grupp på Linkedin för en tid sedan gjorde han det som medlem nummer 1 000.
- För mig är social media ett snabbt och enkelt sätt att knyta kontakter med människor du känner, eller inte känner, och som du delar intressen med. En anledning till att jag gick med i gruppen är att det ökar mina möjligheter att hålla kontakt med kollegor som jag inte möter regelbundet. Samtidigt hjälper det mig att öka min förståelse för ”Volvovärlden”.

Volvokoncernen på LinkedIn