AB Volvo publicerar hållbarhetsrapport för 2009

AB Volvo har idag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2009 som i år är helt webbaserad.
sust_142x88.jpg

Hållbarhetsrapporten beskriver hur Volvokoncernen arbetar med ekonomisk, social och miljömässig utveckling i sin verksamhet och sitt bidrag till samhället. I rapporten beskrivs hur Volvokoncernen organiserar sitt arbete, ambitioner inför framtiden tillsammans med nyckeltal för verksamheten. Rapporten är också en viktig plattform för dialog med kunder, leverantörer, investerare, anställda och andra intressenter.

De viktigaste händelserna ur ett hållbarhetsperspektiv för Volvokoncernen under 2009 var:

Det fortsatta arbetet med alternativa drivlinor såsom hybridlösningar och samarbete för omställning till CO2-neutrala transporter.

Anpassningen till den finansiella krisen som drabbat fordonsindustrin och som även påverkat koncernens anställda.

Lanseringen av uppdaterade etiska krav på Volvokoncernens leverantörer samt koncernens interna anti korruptionsprogram.

2010-04-07

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Ripa, AB Volvo, Public Affairs, tel 031-66 11 61 eller 0702-84 11 61

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB