1 500 bussar från Volvo till Världsutställningen

Volvo Bussar har den senaste tiden levererat 1 500 bussar inför Världsutställningen i Shanghai som invigs på lördag. Det handlar bland annat om 120 elbussar som skall rulla inne på utställningsområdet.
142x88Shanghai.jpg

Världsutställningen i Shanghai förväntas locka ca 70 miljoner besökare och blir därmed den största världsutställningen någonsin. För staden Shanghai innebär det en stor utmaning, inte minst när det gäller kollektivtrafiken.

Staden har de senaste åren gjort en kraftfull satsning på att bygga ut kollektivtrafiken inom samtliga transportslag, inte minst bussar. Enbart sedan i höstas har Volvo Bussar levererat 1 500 bussar via sitt joint-ventureföretag Sunwin Bus i Shanghai, varav 565 är av varumärket Volvo. Volvo Bussar har byggt bussar i Shanghai i tio år och total rullar idag mer än 6000 bussar från Volvo i staden.

Temat för världsutställningen är ”Better City, Better life” och att hitta miljöanpassade lösningar för kollektivtrafiken har varit ett av staden Shanghais mål. Det innebär bland annat att de bussar som rullar inne på världsutställningens område inte får släppa ut några avgaser alls.

Sunwin Bus har därför levererat 120 elbussar där motorn drivs av batterier ombord på bussen. Sunwin Bus har också levererat 36 bussar utrustade med superkondensatorer som snabbt laddas när bussen står stilla vid hållplatserna och 150 hybridbussar. Tekniken för dessa framtidsbussar har utvecklats av Sunwin Bus i samarbete med den andra delägaren i företaget, Shanghai Automotive Industry Corporation.

”Jag är mycket stolt över att vårt företag Sunwin Bus i så hög grad bidrar till att världsutställningen i Shanghai skall bli en stor framgång”, säger Rune Lundberg, chef för Volvo Bussars Region International.

”Volvo Bussar arbetar globalt med att hitta lösningar som kombinerar omsorg om miljön med produktivitet. Med våra nya produkter från Sunwin Bus visar vi vilka möjligheter som finns idag och i framtiden.

Världsutställningen invigs 1 maj och pågår fram till 31 oktober.

Download