Toppbetyg i undersökning om ansvarsfullt företagande

I en undersökning om ansvarsfullt företagande gjord av Sveriges största investerare och ägare får Volvokoncernen toppbetyg. Undersökningen omfattar de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen OMX och koncernen är det enda företaget som ligger högst inom samtliga fyra undersökta kategorier.
people_passengers_terminal_142x88.jpg

– Det här är ett kvitto på att vårt arbete inom området har varit framgångsrikt, säger Malin Ripa, ansvarig för Corporate Social Responsibility AB Volvo.

Bakom undersökningen ligger Hållbart Värdeskapande som är ett samarbetsprojekt som startats av Sveriges största investerare och ägare, bland annat Första AP-fonden och SPP. Syftet med projektet är att påverka svenska börsnoterade företag att arbeta strukturerat för en hållbar utveckling. För att få bättre underlag för investeringsbeslut och aktiviteter har gruppen valt att genomföra en enkätundersökning bland de 100 bolagen med störst börsvärde på Stockholmsbörsen OMX, däribland Volvokoncernen.

Enkätundersökningen skickades ut i september 2009 och bolagen fick svara på frågor om riktlinjer som rör mänskliga rättigheter, anti-korruption, affärsetik samt säkerhet och hälsa. Den var indelad i fyra huvudområden: riktlinjer och förpliktelser, implementering och efterlevnad, kommunikation och rapportering samt styrelsens ansvar. 84 procent svarade på enkäten. När resultatet presenterades placerade sig Volvokoncernen som enda bolag på topplistan i samtliga fyra kategorier.

– Det här är ett resultat av koncernens arbete och satsningar på frågor inom området ansvarsfullt företagande. Det ska även ses som en inspiration till framtida satsningar inom hållbarhetsfrågor, säger Malin Ripa.

Enligt Allan Emanuelsson , projektledare för Hållbart Värdeskapande är enkätundersökningen mycket viktig.

– Den är värdefull för oss som investerare och kommer att ligga till grund för kommande investeringsbeslut, säger han.

Tillsammans representerar gruppen i projektet Hållbart Värdeskapande ett förvaltat kapital på 4 000 miljarder kronor varav 550 miljarder kronor är  placerade på den svenska aktiemarknaden. Det motsvarar 20 procent av kapitalet på Stockholmsbörsen OMX.

För mer information om Hållbart värdeskapande, se http://www.hallbartvardeskapande.se/