16 miljoner till forskningsprojekt inom Volvokoncernen

Forskning kring framtidens hybridfordon och minskade utsläpp av koldioxid vid timmertransporter. Det är inriktningen i två av de projekt som beviljas stöd inom ramen för forskningsprogrammet FFI, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.
trucks_142x88.jpg

Volvo Lastvagnar tilldelas 5,3 miljoner kronor för att i samarbete med bland andra företaget Mecel utveckla en elarkitektur för framtidens hybridfordon. Volvo Technology får 5,1 miljoner för projektet ”En trave till” där man tillsammans med Volvo Lastvagnar och ett flertal andra företag utvecklar ett modulsystem för skogstransporter. Genom att öka mängden virke som transporteras per ekipage minskar bränsleförbrukningen och det totala utsläppet av koldioxid. Antalet fordon på vägarna blir samtidigt färre vilket bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Därutöver tilldelas Volvo Construction Equipment 5,5 miljoner kronor för ett projekt om hur man kan minska vikten hos fordon genom förbättrade svetsprocesser.

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Vägverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena klimat & miljö samt säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard, varav knappt hälften är offentliga medel. Under 2009 finansierades 156 projekt.