Volvos första order på metan/diesel-bussar

Volvo har fått sin första order på bussar som drivs av både biogas och diesel. Genom att dieseltekniken används blir miljöeffektiviteten större än med dagens gasbussar.
Methan-Diesel142x88.jpg

Biogas är ett förnyelsebart bränsle som bidrar till sänkta utsläpp av växthusgaser. Många städer och regioner satsar på att bygga ut produktionen av biogas för uppvärmning och fordonsbränsle. Många gasbussar använder till exempel idag biogas som bränsle.

Men dagens gasbussar har några nackdelar. Det är en komplicerad teknik som kräver ett noggrant underhåll. Dessutom bygger dagens gasmotorer på samma teknik som bensinmotorer, Otto-cykeln, som inte är lika energieffektiv som dieselmotortekniken.

”En dieselmotor är 30-40 procent mer effektiv än dagens gasmotorer”, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar. ”I en tid där vi måste sänka samhällets totala energiförbrukning, är ett högre utnyttjande av dieselmotortekniken en viktig utveckling.”

AB Volvo deltar därför nu i ett demonstrationsprojekt för metan/diesel-tekniken med både bussar för regiontrafik och lastbilar. Koncernen använder dagens dieselmotorer, men upp till 70 procent av bränslet är biogas eller naturgas. Statliga Energimyndigheten bidrar med närmare 24 miljoner kronor till projektet.

När det gäller bussarna är det i grunden en vanlig dieselbuss där man eftermonterar gastankar på taket och en utrustning som doserar gasen till motorn för att skapa en optimal blandning av luft och bränsle.

Dieselmotorn fungerar som vanligt men det är endast en mindre mängd vanlig diesel eller biodiesel som kontinuerligt sprutas in i cylindrarna. Dieselns uppgift är att fungera som tändförstärkare och bidra till att gasen, som är det huvudsakliga bränslet, tänder. Operatörerna har samtidigt tryggheten i att motorn går att köra som vanligt enbart på diesel om gasen skulle ta slut.

Gasen lagras i tankarna i gasform precis som på dagens gasbussar och tankas på exakt samma sätt från samma tankstationer.

Volvo Bussar har nu fått sin första order på 11 bussar med metan/diesel-tekniken från Vårgårdabuss för trafikstart i juli 2011. Det handlar om regionbussmodellen Volvo 8500.

”Vi har sedan tidigare kunnat erbjuda vår låggolvsbuss Volvo 7700 med gasmotor”, säger Martin Spjern, Volvo Bussars Sverigechef. ”Nu kan vi också erbjuda en lågentrébuss för regiontrafiken som kan drivas huvudsakligen av gas.

”Våra kunder får en buss som kombinerar dieselmotorns effektivitet och tillförlitlighet med de miljöfördelar som uppnås med gasdrift.”

2010-10-26

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB