UD Trucks och Nissan Motor avslutar samarbete inom legotillverkning av lätta lastbilar

Volvokoncernens japanska dotterbolag UD Trucks samarbete med Nissan Motor inom legotillverkning av lätta lastbilar löper ut i slutet av januari 2011. Nissan Motor kommer därefter att lägga produktionen av lätta lastbilar hos Nissan Shatai, ett intressebolag till Nissan Group.

Beslutet möjliggör för UD Trucks att fokusera mer på medeltunga och tunga lastbilar. UD Trucks kommer även fortsättningsvis att ha egen tillverkning av lätta lastbilar för exportmarknaden.

Under 2009 tillverkade UD Trucks 6 150 lätta lastbilar inom ramen för samarbetet och till och med augusti i år har 4 800 fordon producerats och sålts till Nissan Motor.

Att legotillverkningen av lätta lastbilar till Nissan Motor upphör kommer inte att medföra några omstruktureringskostnader eller ha någon väsentlig påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

Jorden runt, dygnet runt, används Volvokoncernens produkter för att hålla samhällen rullande. UD Trucks lastbilar sköter bland annat 80% av all snöröjning i Japan. Mer om detta kan du läsa här: Moving the world.

2010-09-24

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB