AB Volvo publicerar hållbarhetsrapport för 2010

Hållbarhetsrapporten beskriver resultatet för Volvokoncernens arbete med ekonomisk, social och miljömässig utveckling samt dess bidrag till samhället. I rapporten kan du läsa om hur Volvokoncernen organiserar sitt arbete, om dess strategier inför framtiden och nyckeltal för verksamheten.

Rapporten är en viktig plattform för dialog med investerare, anställda, affärspartners och andra intressenter.

De viktigaste händelserna ur ett hållbarhetsperspektiv för Volvokoncernen under året:

  • Volvokoncernen kvalificerade sig för topplaceringar på externa utvärderingar, exempelvis Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) för vårt hållbarhetsarbete.
  • Som världens första fordonstillverkare anslöt Volvokoncernen sig till Världsnaturfondens (WWF) initiativ ’Climate Savers’.
  • Utökat kunderbjudande med fordon som kan drivas på förnyelsebara bränslen samt med hybridteknik.
  • Omkring 20 000 medarbetare deltog i en utbildning om koncernens uppförandekod och våra riktlinjer för att motverka korruption.
  • Ny koncerngemensam policy för arbetsmiljöfrågor, hälsa och välbefinnande introducerades.
  • För att möta omvärldens utmaningar, växande förväntningar från våra intressenter och för att skapa tillväxt och nya affärsmöjligheter har Volvokoncernen beslutat att se över koncernens strategi för ansvarsfullt företagande under 2011.

Engelsk version av rapporten finns tillgänglig på: www.volvogroup.com/sustainabilityreport

2011-03-29

För ytterligare information, vänligen kontakta: Malin Ripa, AB Volvo, Public Affairs,
tel 031-66 11 61 eller 0702-84 11 61

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 24 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 23 KB