AB Volvo undertecknar avsiktsförklaring med Deutz AG

AB Volvo har undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring med Deutz AG som syftar till att undersöka förutsättningarna för att förlänga bolagens långsiktiga samarbete genom en gemensam utveckling av nästa generation medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegmentet.

Avsiktsförklaringen syftar också till att undersöka möjligheterna för att etablera
ett gemensamt samriskbolag i Kina för tillverkning av medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegemtet där Deutz skulle ha en majoritetspost. Produktionsbolaget är ämnat att stödja Volvokoncernens förväntade tillväxt inom anläggningsmaskiner i Asien.

Ett genomförande av planerna förutsätter att båda parter kommer överens om de slutgiltiga villkoren i ett bindande avtal.

2012-04-05

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 12 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 162 KB