Begäran om konvertering av A-aktier i AB Volvo

AB Volvo har den 13 december 2012 erhållit en begäran om konvertering av 110 048 945 A-aktier till B-aktier. Vidare har AB Volvos största ägare Renault s.a.s. offentliggjort att bolaget avyttrat samtliga sina aktier i AB Volvo genom att sälja 138 604 945 A-aktier på aktiemarknaden.

När dagens konvertering är genomförd och med hänsyn till ytterligare begärda konverteringar och tidigare genomförda konverteringar sedan den 1 december 2012, kommer det finnas totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 546 544 375 A-aktier och 1 581 875 845 B-aktier. Antalet röster i bolaget kommer då konverteringen är genomförd uppgå till 704 731 960 baserat på antalet registrerade aktier. Exklusive AB Volvos innehav av egna aktier uppgår antalet röster till 676 002 504.

En pressrelease kommer att publiceras när konverteringen av de 110 048 945 A-aktierna är slutförd.

2012-12-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 12 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 205 KB