Volvo Penta hjälper Kustbevakningen spara bränsle

Den första i en serie av fem mycket avancerade kustbevakningsfartyg har nått sin slutliga hemmahamn i Falkenberg.
Swedish_coast_guard_142x88.jpg

Med hjälp av Volvo Pentas innovativa drivssystem kommer fartygen att kunna minska bränsleförbrukningen med omkring 30 procent jämfört med traditionella installationer.

Efter lyckade testkörningar på Östersjön hos Baltic Workboat i Estland och efterföljande namngivningsceremoni i slutet av maj 2012 bär fartyget KBV312 nu svensk flagg. Det är det första fartyget i en serie av fem mångsidiga kustbevakningsfartyg som kommer att användas huvudsakligen för maritim övervakning, gränskontroll, fiskerikontroll, miljöskydd och räddningstjänst, övervakning och dykuppdrag.

Effektivt framdrivningssystem och stora bränslebesparingar
För att ge fartyget bästa totala prestanda valdes Volvo Pentas innovativa drivsystem med framåtriktade propellrar, IPS (Inboard Performance System). Systemet består av tre fullt integrerade drivenheter baserade på 3 x D13-800 rating 4-motorer på 588 kW vardera.
Detta ger en total framdrivningseffekt av totalt 1764 kw.

Den låga bränsleförbrukningen över hela varvtalsregistret ger stora kostnadsbesparingar för Kustbevakningen och med lägre utsläpp av koldioxid och kväveoxider minskas den negativa miljöpåverkan. Motorerna uppfyller redan miljölagkraven EPA Tier 3 som träder i kraft 2014. Systemet är typgodkänt av DNV.

Under testkörningarna uppnådde fartyget 32 knop med full belastning och tiden att accelerera från tomgång till 20 knop var endast 7.5 sekunder

Hög manöverbarhet och låg ljudnivå
Framåtriktade motroterande propellrar och styrbara drivenheter har visat sig vara överlägsna i prestanda, köregenskaper och bränsleförbrukning. Eftersom de arbetar i ostört vatten blir drivkraften effektivare än för konventionella inombordssysten. Eftersom propellerströmmen är horisontell tas hela kraften till vara för att driva båten framåt. Detta ger både bra grepp i vattnet och ökad acceleration och låg ljudnivå.

Kombinationen av Volvo Penta D13-motorer med dubbla turbo och Duopropteknik ger fartyget bra dragkraft, vilket är mycket användbart för ett fartyg i olika typer av räddningsoperationer.

Joystick styrning, autopilot och integrerad kontroll
KBV312 är utrustat med det senaste inom Volvo Penta elektroniska kontrollsystem - EVC-E. Utöver joystickmanövrering och satellitbaserat positioneringssystem,är KBV312 också utrustad med joystickstyrning vid kontinurerlig körning. Ingen ratt används och styrspaken är bekvämt installerad i armstödet i rorsmannens stol. Fartyget är dessutom utrustat med ytterligare tre manöverplatser med styrspakar och motorinstrument placerade på olika ställen för att kunna utföra manövrering i många olika situationer.

EVC-E  systemet är anslutet till detintegrerade bryggkontrollsystemt (Integrated Alarm Monotoring and Control System - IAMCS) via ett nyutvecklat gränssnitt från Volvo Penta. Larm, övervakning, larmbekräftelser och roderindikation hanteras på IAMCS-displayen.

Ett nytt Autopilotgränssnitt ansluter EVC systemet för styrning till fartygets autopilot.

Brandbekämpning
En annan ny EVC-funktion är att mittmotorn kan kopplas bort från normal körning under hamnmanövrar, så att motorns kraft kan användas till fartygets brandpump som används för extern brandbekämpning. I detta läge, kan fartyget drivas med de yttre motorerna  med styrspaken eller de normala reglagen, detta ger stor flexibilitet att operera i alla typer av sjö- och vindförhållanden.

Fem fartyg totalt
KBV 312 är det första fartyget som kommer att följas av ytterligare fyra motsvarande fartyg under nästa år. De kommer  att vara stationerade runt den svenska kusten.

Sedan lanseringen 2005 har fler än 14.000 IPS-enheter levererats över hela världen, främst för fritidsbåtar, men miljöfördelarna gör IPS till ett alltmer attraktivt alternativ även i kommersiell sjöfart, exempelvis i olika typer av båtar för gods-och persontransporter, patrull- och lotsbåtar samt båtar för serviceunderhåll till havs.

Korta fakta om fartyget
LOA: 25,5 m
Max beam: 6, 2 m
Djupgående: 1,5 m
Deplacement: 52 ton
Total effekt: 1.764 kW
Fart vid full belastning: 32 knop
Räckvidd: 600Nm

Bilder>>


För ytterligare information, kontakta Gerard Törneman, AB Volvo Penta, tel: +46 31 3225090.
E-post:
gerard.torneman@volvo.com