Lastbilsleveranser maj 2012

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i maj till 19 734 fordon. Detta var en minskning med 3% jämfört med motsvarande period föregående år.
truck_deliveries_142x88.jpg