Renault Trucks Defense slutför förvärvet av franska Panhard

Renault Trucks Defense, som ingår i Volvokoncernens affärsområde Governmental sales, har slutfört förvärvet av den franska fordonstillverkaren Panhard. Köpeskillingen uppgår till SEK 538 miljoner kronor. Affären slutfördes efter godkännande av berörda myndigheter.

Panhard är ett privat företag med bakgrund inom personbilsindustrin. Företaget är specialiserat på tillverkning av lätta transportfordon anpassade för verksamheter inom försvaret. 2011 omsatte Panhard 81 miljoner euro, rörelseresultatet uppgick till 9,4 miljoner euro. Företaget har cirka 300 anställda.

Affären har inte någon betydande påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2012-10-25

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 10 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 81 KB