Nära 4000 ansökningar till Volvokoncernens utbildningsprogram för arbetslösa

3 746 ansökningar har kommit in till den första omgången av Volvosteget, Volvokoncernens ettåriga yrkesinriktade utbildning inom industriproduktion riktat till arbetslösa ungdomar.  400 platser finns på utbildningen som inleds i början av november. ”Detta är en investering för framtiden” säger Olof Persson, Volvos vd och koncernchef.
Olof Persson

”Jag är glad att intresset för Volvosteget är så överväldigande stort. Vi ser detta som en investering för framtiden, både för oss som företag men också för ungdomarna som deltar” säger Olof Persson, Volvos vd och koncernchef.

Sista ansökningsdag till årets utbildningsprogram var den 16 september. Nu inleds en urvalsprocess bland de sökande. Flest ansökningar har kommit in till Volvokoncernens anläggningar i Skövde, Göteborg och Umeå. Mer än en fjärdedel av de sökande är kvinnor.

Sammanlagt innebär Volvosteget en satsning på 450 miljoner kronor under tre år som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning och en framtid inom produktionsindustrin.

Programmet löper under ett år och varvar teoretisk utbildning med praktik. Vid utbildningens slut får deltagarna ett certifikat som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att kunna klara ett produktionsjobb inom industrin.

Volvokoncernen kommer inte att garantera deltagarna någon anställning efter utbildningens slut men utbildningen är generell och är utformad för att vara en dörröppnare för jobb inom hela industrisektorn.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 11 27 alt. 07395-02 55 44

2012-09-24

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon

Dokument

Release Format PDF Size 85 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter