Volvo blir störst i världen inom tunga lastbilar genom allians med kinesiska Dongfeng Motor Group

 AB Volvo har tecknat ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45 procent av ett nytt dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Förvärvet kommer att inkludera huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon. Vid affärens slutförande kommer Volvokoncernen att bli världens största tillverkare av tunga lastbilar.”Detta är ett mycket spännande samarbete som kombinerar det bästa från två världar och som stärker Volvokoncernens och Dongfengs ställning och skapar goda möjligheter för båda parter”, säger Olof Persson, vd och koncernchef för Volvo. ”Kombinationen av Dongfengs kunnande och starka position i Kina och Volvokoncernens tekniska expertis och globala närvaro ger DFCV en utmärkt potential för tillväxt och lönsamhet, både i och utanför Kina.” För ett genomförande av affären krävs att vissa villkor uppfylls, däribland godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och myndigheter i Kina. Köpeskillingen uppgår till 5,6 miljarder RMB och ambitionen är att genomföra affären så snart som möjligt. Slutförandet beräknas ske inom cirka 12 månader från dags datum.
Olof Persson

 

Affären med DFG följer den nyligen träffade överenskommelsen mellan DFG och Nissan Motors, i vilken DFG förvärvade verksamheten inom medeltunga och tunga kommersiella fordon från samriskbolaget DFL (samägt av DFG och Nissan Motors). Huvuddelen av den återköpta verksamheten inom kommersiella fordon kommer att inkluderas i ett nytt bolag, Dongfeng Commercial Vehicles (DFCV). Enligt överenskommelsen mellan DFG och Volvo kommer Volvo att köpa 45 procent av Dongfeng Commercial Vehicles för totalt 5,6 miljarder RMB, förbehållet justeringar. Köpeskillingen betalas då affären slutförs. Affären kommer att öka Volvokoncernens nettoskuld med cirka 6 miljarder SEK.

 

Med 180 000 sålda fordon under 2011 är Volvokoncernen världens tredje största tillverkare av tunga lastbilar. Dongfeng var världens näst största tillverkare av tunga lastbilar under 2011, med en total försäljning av 186 000 lastbilar, varav uppskattningsvis 142 000 lastbilar producerades inom den del av företaget som kommer att ingå i DFCV.

 

“Vi har en tydlig strategi för att nå vår vision att bli världsledande inom hållbara transportlösningar”, säger Olof Persson. ”I och med det här avtalet tar vi ett avgörande steg mot att nå flera av våra strategiska mål, så som storlek och tillväxttakt i Asien.”

 

Under 2011 uppgick DFCV:s försäljning till cirka 39 miljarder RMB (pro forma) och rörelseresultat till cirka 1,2 miljarder RMB (pro forma). DFCV har cirka 28 000 anställda och sålde 142 000 tunga och 49 000 medeltunga lastbilar under 2011 (pro forma).

 

Under de första tre kvartalen 2012 uppgick DFCV:s omsättning till cirka 22 miljarder RMB (pro forma) och rörelseresultatet till cirka 300 miljoner RMB (pro forma). Under samma period sålde DFCV 81 000 tunga och 35 000 medeltunga lastbilar (pro forma). Vid det tredje kvartalets utgång hade DFCV cirka 500 miljoner RMB i finansiell nettoskuld (pro forma). AB Volvos ägande i DFCV förväntas redovisas som ett intresseföretag och kommer att konsolideras enligt kapitalandelsmetoden och rapporteras inom lastbilssegmentet.

 

Under 2012 uppgick den kinesiska totalmarknaden för tunga lastbilar till cirka 636 000 fordon, motsvarande siffra för den medeltunga marknaden var 290 000 fordon. DFCV hade en ledande ställning både inom det tunga och medeltunga segmentet, med en försäljning på 102 000 tunga lastbilar och 45 500 medeltunga lastbilar, vilket motsvarar marknadsandelar på 16,1 respektive 15,7 procent.

 

“Kina är världens största lastbilsmarknad, lika stor som den europeiska och nordamerikanska marknaden tillsammans”, säger Olof Persson. ”Samarbetet mellan Volvokoncernen och DFG kommer att stärka DFCV:s redan starka position i Kina och förse bolaget med rätt förutsättningar för en framgångsrik internationell expansion.”

 

Samarbetet med DFG innebär inte bara ägarskap i Kinas största tillverkare av tunga och medeltunga lastbilar utan även utmärkta möjligheter till skalfördelar inom inköp, utveckling och produktion inom Volvokoncernens lastbilsverksamhet. Volvokoncernen och DFCV planerar att samarbeta inom ett antal områden, såsom motorer, motorkomponenter, produktplattformar och inköp.

 

”Dongfeng är en partner vi känner väl, som vi har arbetat tillsammans med under flera år och som har en ledning och ett produktutbud som vi verkligen gillar”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson. ”Ett närmare samarbete innebär tydliga fördelar för båda parter och ger de rätta förutsättningarna för att utveckla DFCV till en konkurrenskraftig och internationellt framgångsrik lastbilstillverkare med god lönsamhet.”

 

“Det här samarbetet gör det också möjligt för oss att stärka Volvokoncernens ställning avsevärt, både i och utanför Kina” säger Olof Persson. ”Med DFG som partner kan vi förbättra vår position på den allt viktigare kinesiska lastbilsmarknaden och bli mer konkurrenskraftiga internationellt i kraft av volymerna på den kinesiska marknaden.”

 

DFCV:s ledningsgrupp kommer att bestå av åtta ledamöter. Volvokoncernen kommer att nominera fyra av ledningsgruppens åtta medlemmar och DFG de resterande fyra. Dongfeng kommer att nominera bolagets verkställande direktör medan Volvo ansvarar för att nominera bolagets finanschef. DFCV:s styrelse kommer att bestå av sju ledamöter, varav Volvo förfogar över tre platser och DFG över fyra.

 

För att genomföra affären krävs att ett antal villkor uppfylls, inklusive godkännande från berörda myndigheter. Affären beräknas slutföras inom cirka 12 månader från dags datum.

 

2013-01-26

 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-66 12 32 alt. 0739-02 55 44.

 

Information om presskonferens och websändning:

 

Det kommer att arrangeras en presskonferens av Volvokoncernen och Dongfeng Motor Group Company Limited i Peking, följt av en websändning med ledningen för Volvo. Presskonferensen äger rum idag klockan 11.00 kinesisk tid (03.00 svensk tid) på InterContinental Beijing Beichen Hotel.

 

Klockan 11.00 svensk tid arrangerar Volvokoncernen en websändning med vd och koncernchef Olof Persson. För att se websändningen och för att ladda ner presentationsmaterial, besök www.volvokoncernen.se/aktieagare. Det går även att delta genom att ringa något av följande nummer:

 

SE: 08 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490        

 

För bilder, vänligen besök Volvokoncernens bildbank.

 

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

 

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, samt drivsystem för marina och industriella applikationer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i 20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

 

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2013-01-26 kl 02.30.

 

Dokument

Release Format PDF Size 110 KB
Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter