Information om omstruktureringskostnader i det fjärde kvartalet 2012

Volvokoncernens resultat för det fjärde kvartalet 2012 kommer att belastas med cirka 600 miljoner kronor för den redan kommunicerade omorganisationen av det europeiska återförsäljarnätverket för lastbilar.
Den totala kostnaden för hela omorganisationen kommunicerades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2012 och beräknades då uppgå till 900 miljoner kronor. Återstående kostnader beräknas uppkomma under det första halvåret 2013.

2013-01-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke,
031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.