Volvokoncernen fördjupar forskningssamarbete med Mälardalens högskola

Volvokoncernen har utsett Mälardalens högskola till en så kallad Preferred Research Partner inom områdena produktionsteknik och inbyggda system. ”Den här typen av långsiktiga forskningssamarbeten är viktiga för vår fortsatta konkurrenskraft”, säger Jan-Eric Sundgren, ansvarig för samhälls- och miljöfrågor i Volvokoncernen.

Mälardalens högskola har sedan tidigare samverkat med bland annat Volvo Construction Equipment och andra delar av Volvokoncernen i en rad olika projekt. Med det nya avtalet skapas en långsiktighet som gör det lättare att ta fler gemensamma forskningsinitiativ i framtiden.

Samarbetet är fokuserat på produktionsteknik och inbyggda system som exempelvis används i fordon för att styra, reglera eller kontrollera olika funktioner.

”När vi utvärderar en Preferred Research Partner tittar vi självklart på den forskning som bedrivs, men det är också viktigt att vi ser en möjlighet att rekrytera nya medarbetare, och då särskilt med utbildning på masters- eller forskarnivå”, säger Jan-Eric Sundgren.

Volvokoncernen har tidigare ingått Preferred Research Partner-avtal med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Skövde, samt med INSA Lyon i Frankrike och Penn State University i USA.

2013-01-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt 0739-02 55 44.Download