Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 1 390 000 A-aktier till sammanlagt 1 390 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 31 juli, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 533 410 102 A-aktier och 1 595 010 118 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 692 911 113,80 baserat på antalet registrerade aktier.

2013-07-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, 031-323 72 29 alt 0765-53 72 29.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 134 KB