Ny årskull av Volvosteget har börjat sin utbildning

Volvokoncernens utbildningssatsning för arbetslösa ungdomar – Volvosteget – har startat för andra året i rad. I 13 fabriker och anläggningar i landet får sammanlagt 400 ungdomar i åldern 18-22 år en betald utbildning i industriproduktion.

Den första kullen om 400 ungdomar tog examen den 25 oktober och från och med 4 november är den nya gruppen i gång.

Syftet med Volvosteget är att ge unga en utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen. Teori varvas med praktik och för ungdomarna innebär utbildningen en visstidsanställning under ett år med avtalsenlig lön.

En undersökning som gjorts bland första årets deltagare visar att synen på industrin som arbetsplats har förändrats, man upplever inte alls miljön som smutsig och bullrig utan framhåller istället den mycket goda arbetsmiljön och möjligheten till att testa olika arbetsuppgifter, utvecklas och göra karriär.

Två tredjedelar av deltagarna (66 procent) kan tänka sig industrin och Volvo som framtida arbetsplats. 96 procent är nöjda med sitt deltagande i Volvosteget och 85 procent kan tänka sig att rekommendera Volvo som arbetsgivare.
 
Volvosteget startade hösten 2012 och är ett treårigt projekt som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning under ett år. Sammantaget handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor för Volvokoncernen.

Läs mer på www.volvosteget.se

Volvosteget - Volvo CE, Hallsberg

Volvosteget - Logistics Services, Eskilstuna