Skolsteget nytt initiativ för att väcka ungas intresse för teknik och naturvetenskap

Vid Industridagen i Göteborg den 14 oktober presenterade Volvokoncernens vd och koncernchef Olof Persson ett nytt initativ för att väcka svenska gymnasieungdomars intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen: Skolsteget.

– Svensk industri står inför en viktig utmaning. Vi kommer i framtiden att ha stora behov av att rekrytera kompetent personal som möter de höga kunskapskrav som ställs i modern industriproduktion. Samtidigt har vi allt svårare att attrahera unga människor. Allt för få ungdomar ser en framtid inom industrin, sa Olof Persson i sitt tal vid Industridagen.

 
Volvokoncernen driver idag ett antal projekt i Sverige för att öka ungas intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen, samt för att få fler unga att se de möjligheter som finns inom industrin.

 
I slutet av oktober tar de första deltagarna i Volvosteget, en ettårig betald utbildning för arbetslösa ungdomar, sin examen. Volvokoncernen erbjuder också gymnasieelever praktikplatser inom ramen för Tekniksprånget, och driver industrigymnasier i Göteborg, Köping och Skövde.

 
Men Olof Persson sa i sitt tal att han är orolig för den bristande kopplingen mellan arbetslivet och utbildningssystemet och att Volvokoncernen därför kommer att ta initativ till att starta ett nytt pilotprojekt i Göteborg 2014, Skolsteget.

– Volvokoncernen har en stor tillgång som kan användas till att öka samverkan med gymnasieskolan inom naturvetenskapliga, matematiska och tekniska ämnen. Tillgången består i att vi har ett stort antal begåvade och entusiastiska tekniker och ingenjörer, sa Olof Persson.
 
– Jag vill erbjuda gymnasieskolorna, i ett första skede här i Göteborg, möjligheten för de klasser som vill att få tillgång till en ung ingenjör som besöker dem några gånger per termin. Han eller hon kan då beskriva både yrket och aktuella arbetsuppgifter och problem som kan tillämpas i undervisningen. På så vis kan vi bygga upp en långsiktig relation mellan oss och gymnasieskolorna, något som är nödvändigt om vi skall nå visionen om en nära samverkan mellan skola och arbetsliv, sa Olof Persson.