Kinesisk glaciärforskare och klimatexpert får Volvos miljöpris

Den kinesiske glaciärforskaren och klimatexperten Qin Dahe tilldelas i år Volvos Miljöpris. Årets pristagare har en nyckelroll i de nya rapporterna från FN:s klimatpanel (IPPC), vars första del kom i september. Han fick också stor uppmärksamhet i samband med en rapport förra året om hur klimatförändringen leder till mer extrema väderhändelser.

Dr Qin Dahe hade en huvudroll i den specialrapport från FN:s klimatpanel om extrema händelser och katastrofer som kom förra året. Den tog upp det som många redan anat, att mer extrema väder- och klimatfenomen blivit vanligare de senaste 50 åren.

Rapporten pekade på klimatförändringen och perioder med extrema förhållanden, som långvarig torka och värmeböljor, men också kraftigare skyfall och regn i andra områden.
I motiveringen till Volvos miljöpris 2013, skriver juryn att rapporten ”förändrade spelplanen” genom att ”den för första gången visade en tydlig koppling mellan klimatförändringen och många extrema väderhändelser, något som direkt påverkar mänskligt välbefinnande i många delar av världen.”

Qin Dahe är ledande inom forskning kring kryosfären och dess betydelse i Asien. Kryosfären, till vilken räknas glaciärer, snö, permafrost, och is i hav och sjöar, har ett avgörande inflytande på jordens klimat. I Asien är dessutom två miljarders människors vattenförsörjning beroende av glaciärerna.

 Qin Dahe har själv lett flera forskningsexpeditioner till Himalaya, och även gjort expeditioner till Antarktis.

- Det råder inget tvivel om att huvuddelen av glaciärerna i Himalaya, försvinner i snabb takt, säger han. Ett av de forskningsområden vi nu ska tackla är frågan om Grönlands istäcke är stabilt eller inte. Liksom riskerna för fler extrema händelser som torka, översvämningar och orkaner.

Dr Qin Dahe hoppas att de vetenskapliga bevisen i den kommande utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel, ska visa sig så övertygande att de också leder till ett genombrott i de globala klimatförhandlingarna.

- Det finns en uppmuntrande snabb utveckling i klimatmodellerna.  Vi ser nu allt mindre skillnader mellan prognoserna och vad vi observerar i form av temperaturer och koldioxidkoncentration. Min förhoppning är att de vetenskapliga bevisen leder till att människor över hela världen nu börjar arbeta tillsammans för att minska utsläppen, säger Qin Dahe.

Dr Qin Dahe är glaciärforskare vid Cold and Arid Regions Environment and Engineering Institute i Lanzhou, Kina, och ordförande (Co-chair) i arbetsgrupp 1, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Han har tidigare varit chef för China Meteorological Association. Dr Dahe Qin har mer än 170 vetenskapliga artiklar publicerade på engelska och 230 på kinesiska.

För mer information om Volvos miljöpris och årets pristagare, kontakta Professor Will Steffen, Fenner School of Environment and Society, Australian National University, e-post: will.steffen@anu.edu.au  Tel: +61-447-980-495 eller
Professor Carl Folke, Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademien,
e-post: carl.folke@beijer.kva.se Tel: + 46 8 673 95 00

Volvos Miljöpris instiftades redan 1988 och har sedan dess blivit ett av de mest välrenommerade miljöprisen i världen. Volvos Miljöpris delas ut årligen till personer som gjort framstående vetenskapliga upptäckter inom miljö‐ och hållbarhetsområdet. Priset består av ett diplom, en glasskulptur samt en prissumma om 1,5 miljoner svenska kronor och delas ut i samband med en ceremoni i Stockholm den 26 november 2013.

2013-10-21

Ladda ner bilder från bildgalleriet

För mer information om Volvos Miljöpris: www.environment-prize.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 412 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 398 KB