Volvokoncernen slutför försäljning av fastigheter

Volvokoncernens tidigare annonserade försäljning av kommersiella fastigheter har i huvudsak fullbordats. Den 15 april genomfördes en transaktion där cirka 1,8 miljarder kronor av den totala köpeskillingen på cirka 2 miljarder kronor överfördes.

Den resterande delen av affären förväntas slutföras senare under det andra kvartalet 2014. Som tidigare annonserats förväntas hela affären medföra att den finansiella nettoskulden minskar med cirka 1,9 miljarder kronor och att rörelseresultatet  påverkas  positivt med cirka 900 miljoner kronor.

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wik, Volvokoncernens medierelationer, tel.
+46 (0)31 323 72 29

Download

PDF or press release (Swe) Format PDF Size 69 KB
PDF of press release (Eng) Format PDF Size 127 KB