Lastbilsleveranser juli 2014

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i juli 2014 till 15 410 fordon, en minskning med 9 procent jämfört med samma månad föregående år.

Volvokoncernen
Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i juli 2014 till 15 410 fordon, en minskning med 9 procent jämfört med samma månad föregående år. Regionalt sjönk leveranserna i juli med 36 procent i Sydamerika, Europa backade med 17 procent samtidigt som Nordamerika ökade med 21 procent.

Volvo
Leveranserna av Volvolastbilar uppgick till 8 616 fordon under juli, en minskning med 13 procent jämfört med samma månad föregående år.

I Europa uppgick leveranserna till 2 944 lastbilar, en minskning med 24 procent jämfört med juli föregående år. Leveranserna i Östeuropa sjönk med 27 procent främst på grund av en lägre efterfrågan i Ryssland.

I Nordamerika fortsatte efterfrågan att vara god och leveranserna ökade med 25 procent till 2 941 fordon jämfört med samma månad 2013.

Leveranserna i Sydamerika minskade med 36 procent till 1 446 lastbilar jämfört med juli 2013. Minskningen är en konsekvens av lägre efterfrågan samt minskning av lager i återförsäljarkanalen.

Mack
Under juli levererades 1 988 Macklastbilar, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Renault Trucks
I juli levererade Renault Trucks 3 232 lastbilar. Leveranser av tunga lastbilar minskade med 15 procent till 1 597 i juli jämfört med samma period föregående år, samtidigt som leveranserna av lätta lastbilar ökade med 14 procent till 1 344.

UD Trucks
I juli levererade UD Trucks 1 574 lastbilar, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med juli föregående år.

Eicher*
Leveranserna av Eicherlastbilar uppgick i juli till 2 469 lastbilar vilket är ungefär samma som antal som föregående år.

* Från och med 2013 rapporteras Eicher enligt kapitalandelsmetoden där försäljning och leveranser inte konsolideras in i Volvokoncernen.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:

Volvokoncernens medierelationer:
Kina Wileke, +31 323 72 29

Lastbilsvarumärken:
Renault Trucks, Fabrice Piombo, +33 472961220
Mack, Kim Pupillo, +1 336 393 2640
Volvo, Anders Vilhelmsson, +46 31 322 38 79
UD, Per Sundström, +81 80 40 64 92 33

Investerarrelationer:
Christer Johansson, AB Volvo, +46 31 661334
Patrik Stenberg, AB Volvo +46 31 661336
Anders Christensson, AB Volvo +46 31 661191

Download

PDF (sve) of press release Format PDF Size 273 KB
PDF (Eng) of pressrelease Format PDF Size 390 KB