Volvo Dynamic Steering vinner kvalitetspris

Med kraftigt minskade vibrationer från väg och förbättrad arbetsmiljö för föraren är Volvo Dynamic Steering en viktig del i Volvo Lastvagnars arbete för ökad vägsäkerhet med föraren i fokus. Nu vinner den nya tekniken pris för årets kvalitetsinnovation.

Volvos styrsystem, Volvo Dynamic Steering, tilldelas priset Quality Innovation of the Year 2013. Utmärkelsen som årligen delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, syftar till att stimulera framtagandet av innovationer av hög kvalitet.

- Volvo Dynamic Steering är ett utmärkt exempel på en uppfinning utvecklad för att möta såväl kommersiella behov som förarens önskemål. Den nya tekniken innebär lättare manövrering och en bättre arbetsmiljö för föraren, säger Matti Kaulio, docent i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, som skrev motiveringen till utmärkelsen.

För att vinna måste innovationen ha tagits fram med en tydlig koppling till ett specifikt kundbehov. Detta var något som imponerade särskilt med Volvo Dynamic Steering.

- Att innovationen kopplas både till individnivå och kommersiella behov känns väldigt spännande. På något sätt lyckas man också genom kombinationen av gammal och ny teknik få fram en bättre produkt. Sen finns där även ett säkerhetsperspektiv som går i linje med Volvos varumärke, säger Matti Kaulio. 

"Bevis på att vi är på rätt väg"
På Volvo Lastvagnar är man glada och stolta över utmärkelsen som stärker företagets långsiktiga mål att förbättra vägsäkerheten och förarens arbetsmiljö.

- Det känns väldigt roligt, jag hade en känsla av att vi kunde vinna men det var kul att få samtalet. Det här är ett bevis på att vårt arbete är på rätt väg, och det ger oss energi att fortsätta utveckla egenskaper som leder till bättre kvalitet och säkrare förarmiljö i våra bilar, säger Hayder Wokil, Kvalitetschef på Volvo Lastvagnar.

Volvo Dynamic Steering har utvecklats i nära samarbete med förare för att kunna möta deras behov.

- Under utvecklingens gång bjuder vi hela tiden in kunder för att få feedback. Det knyter kunderna närmare oss och gör dem delaktiga i utvecklingen av nya produkter. Volvo Dynamic Steering är en milstolpe i vårt arbete inom förarmiljö och trafiksäkerhet, säger Hayder Wokil.

Med Volvo Dynamic Steering minskar skakningar i ratten från väg nästan helt. Det gör att föraren inte behöver parera lastbilen under körning och minskar risken för värk i rygg, nacke och axlar. Eftersom lastbilen är så lättstyrd kan föraren slappna av under körning. Han eller hon blir inte lika trött och löper mindre risk att råka ut för olyckor.

Den nya tekniken gör det också möjligt att backa lastbilen med stor precision, en egenskap som möjliggjorde Jean-Claude van Dammes succéstunt The Epic Split.

Prisceremonin för 2013 års vinnare av Quality Innovation of the Year hålls idag på Moderna Museet i Stockholm. Priset delas årligen ut till företag, organisationer eller enskilda individer vars innovationer har en medveten systematik i arbetet och som haft ett identifierat kundbehov som utgångspunkt. Bakom utmärkelsen står kvalitetsfrämjande stiftelser i Sverige, Finland, Estland, Lettland, Tjeckien och Ungern.