Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 941 400 A-aktier till sammanlagt 941 400 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
Idag den 30 juni, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220  registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 513 115 548 A-aktier och 1 615 304 672 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 674 646 015,20 baserat på antalet registrerade aktier.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Karin Wik, +46 31 323 72 29.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 69 KB