Volvo gör avsättning med anledning av EU:s konkurrensutredning

Efter att ha utvärderat Statement of Objections, utfärdat av EU-kommissionen den 20 november 2014 i den pågående konkurrensutredningen rörande tiden före den 18 januari 2011, har Volvokoncernen beslutat att göra en avsättning på 400 miljoner euro (3,7 Mdr kronor). Avsättningen kommer att påverka rörelseresultatet negativt i det fjärde kvartalet 2014.
Till följd av utvärderingen av kommissionens utlåtande kommer Volvokoncernen att göra en avsättning på 400 miljoner euro (3,7 Mdr kronor) i det fjärde kvartalet 2014. Processen befinner sig dock fortfarande i ett tidigt skede och det är mycket osäkert vad det slutgiltiga resultatet av kommissionens utredning eller omfattningen av eventuella böter blir. Volvokoncernen kommer att löpande se över avsättningens storlek i takt med att kommissionens utredning fortskrider.

Avsättningen kommer att påverka Volvokoncernens rörelseresultat inom segmentet Lastbilar. Varken den finansiella nettoskulden eller kassaflödet påverkas i det fjärde kvartalet 2014.

I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrens-bestämmelser. Volvokoncernen har tidigare meddelat att det är sannolikt att koncernens finansiella resultat och kassaflöde kan påverkas materiellt negativt till följd av kommissionens utredning.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-66 12 32 alt. 0765-537229.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 78 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 214 KB