Volvokoncernen bland de bästa i världen inom hållbarhet

Volvokoncernen har återigen kvalat in på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). Det är framförallt koncernens framgångsrika arbete med miljöfrågor som uppmärksammas i rapporten.
I DJSI bedöms de 3000 största företagen i världen utifrån hur de arbetar med strategier, genomförande och resultat inom områden som affärsetik, miljö och sociala faktorer för att skapa långsiktigt värde. Volvokoncernen rankas bland de topp 300 företagen på listan. Det är företag från alla branscher med den gemensamma nämnaren att jämfört med sina branschkollegor så ligger de i framkant när det gäller hållbarhetsarbete.

Volvokoncernen uppmärksammas även för sitt strategiarbete i klimatfrågor, som är en viktig del i koncernens vision om att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Andra områden som lyfts fram är den tydliga riktningen för arbetet med hållbart företagande och Volvokoncernens bidrag till samhällsutvecklingen, samt koncernens satsning på innovativa produkter och processer.

”Jag är både glad och stolt över att Volvokoncernen ännu en gång har kvalificerat sig på DJSI. Det är ett viktigt index som förklarar hur vi arbetar och vad vi gör inom CSR för att skapa värde för alla våra intressenter. Att vi får bekräftelse av en så trovärdig organisation är värdefullt för relationerna med våra intressenter och framförallt för relationerna med kapitalmarknaden”, säger Malin Ripa, ansvarig för CSR på Volvokoncernen.

Dow Jones hållbarhetsindex rankar världens främsta företag utifrån deras hållbarhetsarbete. Den årliga undersökningen baseras på en analys av företagens affärsetik, miljöarbete och arbete med sociala frågor som påverkar företagets långsiktiga finansiella framgång. Undersökningen fokuserar framförallt på områden som till exempel företagsstyrning, riskhantering, varumärkesfrågor, klimatfrågor, leverantörs- och kundrelationer samt arbetsmiljö. Granskningen av data görs av RobecoSAM i Schweiz och har ofta betydande inverkan på vilka investeringar som görs av fonder och privatpersoner som baserar sina investeringsbeslut på kriterier som etik och hållbarhet.

För ytterligare information, vänliga kontakta:
Malin Ripa, ansvarig för CSR-frågor inom Volvokoncernen: tel: 031-661161

Volvokoncernens hållbarhetsrapporter

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 272 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 138 KB