Besök Volvokoncernen under årets Vetenskapsfestival

När Sveriges största kunskapsfest, Vetenskapsfestivalen, drar igång i Göteborg om några dagar bidrar Volvokoncernen med både hybridbuss och program för skolelever.

För nittonde gången arrangeras Vetenskapsfestivalen i Göteborg. En festival som räknas som ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang.Syftet med festivalen är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap samt att uppmuntra till högre studier.

Runt om hela staden arrangeras flera hundra programpunkter och målet är att de ska vara så enkla och tillgängliga som möjligt.

Volvokoncernen finns med på flera av arrangemangen. Bland annat har koncernen en hybridbuss uppställd vid Bältespännarparken i Göteborg söndagen den 19 april.

Där kan den som är intresserad lyssna på en föreläsning på temat om tystare och utsläppsfri kollektivtrafik där projektet ElectriCity just nu är i fokus. I juni öppnas den nya busslinjen mellan Chalmers och Lindholmen där en Volvobuss helt driven av el ska köra. ElectriCity är ett forskningsprojekt där Volvokoncernen samarbetar med bland andra Chalmers och Göteborgs Stad.

Under Vetenskapsfestivalen bjuder också Volvokoncernen in skolelever till Volvo Museum i Arendal. Där får eleverna bland annat lära sig om betydelsen av säkerhet i trafiken och vad säkerhetsarbetet betyder för Volvo. De kan också testa sin dynamiska vikt och känna på G-kraften vid olika stationer. 

Carl Johan Almqvist, säkerhetsdirektör i koncernen, är en av dem som medverkar på museet.

-Det är ett fantastiskt tillfälle att få visa skoleleverna vilken spännande arbetsplats Volvokoncernen är, samt att visa dem hur man ska umgås med våra produkter på ett trafiksäkert sätt, säger Carl Johan Almqvist.

Vetenskapsfestivalen pågår mellan den 15 och 19 april och det speciella skolprogrammet fram till den 24 april.