Volvo slutför förvärvet av 45 procent av Dongfeng Commercial Vehicles

AB Volvo har slutfört förvärvet av 45 procent av den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd. Köpeskillingen uppgår till 5,5 miljarder RMB.
Som tidigare kommunicerats tecknade AB Volvo i januari 2013 ett avtal med den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG) om att förvärva 45 procent av ett dotterbolag till DFG, Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd (DFCV). DFCV inkluderar huvuddelen av Dongfengs verksamhet inom tunga och medeltunga kommersiella fordon.  För ett genomförande av affären krävdes att ett antal villkor uppfylldes, inklusive godkännande av den kinesiska konkurrens-myndigheten och andra berörda myndigheter. Samtliga godkännanden har nu erhållits. Genom affären stärker Volvokoncernen sin position inom medeltunga lastbilar avsevärt samtidigt som koncernen blir en av världens största inom både medeltunga och tunga lastbilar.

”Den här strategiska alliansen är en verklig milstolpe och innebär en fundamental förändring av Volvokoncernens möjligheter på den kinesiska lastbilsmarknaden vilken är världens största”, säger Volvos vd och koncernchef Olof Persson. ”Samtidigt ger den oss möjligheten att vara med och växa DFCV:s internationella affär på ett sätt som kommer att gagna både oss och vår kinesiska partner.”

Under 2013 uppgick DFCV:s omsättning pro forma till 35 miljarder RMB (37 miljarder kronor) och rörelseresultat pro forma till 950 miljoner RMB (1 miljard kronor). Den kinesiska totalmarknaden för tunga lastbilar uppgick 2013 till cirka 774 000 fordon, motsvarande siffra för den medeltunga marknaden var 286 000 fordon. DFCV hade en ledande ställning både inom det tunga och medeltunga segmentet med en försäljning på 120 600 tunga lastbilar och 51 000 medeltunga lastbilar, vilket motsvarar marknadsandelar på 15,6 respektive 17,8 procent.

Under de första tre kvartalen 2014 uppgick DFCV:s omsättning till 26 miljarder RMB (28 miljarder kronor) och rörelseresultat till 1,1 miljarder RMB (1,2 miljarder kronor). Under samma period sålde DFCV 85 000 tunga och 31 000 medeltunga lastbilar. Den 30 september 2014 hade DFCV en finansiell nettotillgång på cirka 3 miljarder RMB (3,6 miljarder kronor). (2014 ej reviderat)

AB Volvos ägande i DFCV förväntas redovisas som ett intresseföretag och kommer att konsolideras från januari 2015 enligt kapitalandelsmetoden och rapporteras inom lastbilssegmentet. Betalningen av köpeskillingen kommer att påverka koncernens kassaflöde och finansiella nettoskuld i det första kvartalet 2015 med cirka 7 miljarder kronor. Då köpeskillingen har varit valutasäkrad uppgår nettobeloppet som betalats för ägarandelen i DFCV till cirka 5,6 miljarder kronor.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke 031-323 7229  alt. 0765-537229.

Information om invigningsceremoni och presskonferens:
Den 26 januari 2015 hålls en ceremoni i Shiyan i Kina för att markera slutförandet av affären. I samband med ceremonin anordnas även en presskonferens med representanter från DFCV, DFG och Volvokoncernen. Ceremonin äger rum klockan 08:30 kinesisk tid, följt av presskonferens klockan 09:30. Media som önskar närvara, vänligen kontakta Volvokoncernens pressavdelning.

Download

PDF (Swe) of press release Format PDF Size 86 KB
PDF (Eng) of press release Format PDF Size 144 KB