Volvo startar praktikprogram för utlandsfödda akademiker

Volvokoncernen har nyligen startat ett praktikprogram i Sverige som riktar sig till deltagare i Mitt Livs mentorprogram.

Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för att öka mångfalden och integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill man öppna dörrar för personer med utländsk bakgrund.

Praktikprogrammet sträcker sig över fyra månader och startade i december. Volvo erbjuder fyra praktikplatser, tre i Göteborg och en i Eskilstuna.

"Vi erbjuder arbete inom ingenjörsområdet, HR och juridik," berättar Teresa Krook, Director Talent Management, Sweden. "Det är en kombination av självständigt arbete, men praktikanterna går även parallellt med mer erfarna kollegor, deltar i olika möten och studiebesök. Upplägget är skräddarsytt för att passa varje praktikant."

Varför startar Volvokoncernen ett praktikprogram?
"Vi jobbar aktivt för ökad mångfald inom Volvo och samarbetet med Mitt Liv är ett bra exempel på detta. Praktik är en viktig del av vårt ”employer branding” arbete och det känns väldigt positivt att det går att erbjuda adepter i Mitt Liv mentorprogram en praktikperiod hos oss."

Hur ser framtidsplanerna ut för praktikprogrammet?
"Det har vi inte tagit ställning till ännu, eftersom programmet precis har startat. Vi måste utvärdera först. Men rent generellt har vi en hög ambition när det gäller att erbjuda praktikplatser. Det är en viktig första kontakt med arbetslivet för många ungdomar och i detta fall, när det gäller Mitt Liv-nätverket, en viktig erfarenhet att få med sig i sitt fortsatta yrkesliv."
”Jag vill också nämna att vi inom kort kommer att delta i ytterligare ett initiativ som riktar sig till utlandsfödda arbetslösa akademiker. Det heter ”Äntligen jobb” och vi återkommer med mer information om det.”

Related links

http://mittliv.com/