Volvos laddhybridbussar i trafik i Stockholm

En busslinje som helt och hållet trafikeras av Volvos tysta, bränsleeffektiva och praktiskt taget emissionsfria laddhybridbussar blir nu verklighet i Stockholm. Totalt åtta laddhybridbussar ska sättas i trafik på linje 73 mellan Ropsten och Karolinska Institutet med start den 16 mars.
VolvoElectricHybridSweden20151757r.jpg

 

Volvos laddhybridbussar kommer ersätta samtliga befintliga bussar på linje 73, som passerar de centrala delarna av Stockholm.
    
– Fler och fler städer ser nu elektrifierad busstrafik som ett kostnadseffektivt sätt att minska problemen med dålig luftkvalitet och buller. Vår lösning gör resandet attraktivare och förbättrar miljön utan stora investeringar i ny infrastruktur. I Stockholm får vi ännu en möjlighet att demonstrera laddhybridtekniken under kommersiella förhållanden, säger Volvo Bussars vd Håkan Agnevall.
   
Tyst och avgasfritt
   
Volvos laddhybridbussar körs tyst och avgasfritt på förnybar el sju av linjens drygt åtta kilometer och batterierna snabbladdas vid ändstationerna på bara sex minuter. Som komplement har bussarna också en mindre dieselmotor som drivs med biodiesel. Jämfört med konventionella bussar ger laddhybriderna betydande miljövinster. Den totala energiförbrukningen är 601 procent lägre. De klimatpåverkande utsläppen sänks med 901 procent då bussen drivs med vindel och biodiesel. Ljudnivån vid eldrift ligger i nivå med vanlig samtalston.
   
Samarbetsprojekt
   
Trafiken med laddhybridbussar i Stockholm är ett demonstrationsprojekt som drivs av Volvo Bussar, SL och Vattenfall. Det delfinansieras av EU genom projektet ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) där över 40 företag och organisationer deltar. Efter det inledande demonstrationsprojektet som pågår fram till årsskiftet 2016/2017 är avsikten att fortsätta använda laddhybriderna i kommersiell trafik.
  
Sedan december 2014 används Volvos laddhybrider i kommersiell trafik även i Hamburg, Tyskland.
   
Fakta om Volvo 7900 Electric Hybrid


•    Tyst och avgasfri vid eldrift.

•    Bussen kan köra cirka sju kilometer på el, tyst och utan utsläpp. .

•    60 % lägre energiförbrukning än konventionell dieselbuss.

•    75 % – 90 % lägre utsläpp av koldioxid än en konventionell dieselbuss beroende på bränsle.

•    Snabbladdad vid ändstation på 6 minuter

1)    Uppskattat värde på en medelrutt i Europa (10 kilometer) jämfört med dieselbuss Euro 6.

16 mars 2015

För mer information, kontakta:

Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB
tel: 031-323 52 67