Miljontals kronor att spara för samhället och miljön med elbussar

En stad med en halv miljon invånare skulle spara cirka 100 miljoner kronor per år om stadens bussar drevs av el istället för diesel. Det visar en omfattande analys gjord i samarbete mellan Volvokoncernen och revisions- och rådgivningsfirman KPMG. Analysen har tagit hänsyn till faktorer som buller, restid, utsläpp, energianvändning, skatter och användning av naturens resurser.
volvo-eletric-bus_142x88.jpg

”Traditionella investeringsbedömningar tar inte med alla de kostnader som belastar samhället och miljön så för att kvantifiera alla aspekter har vi nu beräknat det monetära värdet av en elektrifierad busslinje”, säger Niklas Gustafsson, hållbarhetschef Volvokoncernen. ”Resultatet visar att oavsett hur många parametrar du tar hänsyn till så är elbussar den främsta kollektivtrafiklösningen.”

Analysen utgår från en stad med cirka en halv miljon invånare och med 400 bussar. Om bussarna drivs på el istället för diesel uppgår den samhälleliga besparingen till cirka 100 miljoner kronor årligen. Besparingen kommer bland annat av minskat buller och minskade luftföroreningar vilket beräknas leda till minskade vårdkostnader på upp till 24 miljoner kronor. Koldioxidreduktionen skulle årligen uppgå till 33 000 ton, motsvarande ca 3 000 svenska hushåll.

”Elbussar är ett bra exempel på en innovation som kan skapa stora samhällsvärden”, säger Daniel Dellham, KPMG. ”Genom att komplettera den traditionella finansiella analysen med socioekonomiska och miljömässiga faktorer får man en mer komplett bild av investeringens effekter på företag och samhälle.”

I juni 2015 invigdes en helt ny elektrisk busslinje i Göteborg med syftet att utveckla och testa nya lösningar för hållbar kollektivtrafik. Linjen är resultatet av samarbetet mellan Volvokoncernen och flera aktörer inom industri, forskning och samhälle. 
”Busslinjen är en av de modernaste i världen och intresset är oerhört stort. Inte minst med anledning av att bussarna är helt tysta och utsläppsfria, och drivs på el från vind- och vattenkraft”, säger Niklas Gustafsson. ”Men innovationen ligger framförallt i det kompletta transportsystemet. Ett system vi nu kan visa svarar upp mot samhällets socioekonomiska och miljömässiga utmaningar.”

Tid och plats:
Analysen kommer att presenteras vid ett seminarium i New York den 26 september 2015, klockan 08:00. Media är varmt välkomna att närvara. Plats: KPMG, 345 Park Avenue, New York

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Malin Ripa, SVP CSR, Volvokoncernen
073-902 0160
Maria Bucher, presschef KPMG  073-347 94 54

Download

PDF (SWE) of Press release Format PDF Size 84 KB
PDF (ENG) of Press release Format PDF Size 190 KB