Volvokoncernen avser inleda process för att avyttra Governmental Sales

Volvokoncernen avser att inleda en process för att avyttra affärsområdet Governmental Sales.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Volvokoncernen har gjort en strategisk översyn av affärsområdet Governmental Sales och har för avsikt att inleda en process för att avyttra verksamheten.

”Governmental Sales har byggt upp en stark position de senaste åren med en positiv utveckling och rekordstora orderingångar. Verksamheten har mycket goda förutsättningar för ytterligare tillväxt och vi anser att en ny ägare kan vara bättre lämpad att fortsätta utveckla affären. Vi avser därför att påbörja förberedelser för att avyttra verksamheten”, säger Jan Gurander, vice vd och finanschef för Volvokoncernen.

Governmental Sales är en del av Volvokoncernens verksamhet och har en omsättning som motsvarar ungefär 1,5 % av den totala omsättningen. Verksamheten, som har ungefär 1,300 medarbetare varav de flesta är i baserade i Frankrike, tillverkar och säljer specialdesignade fordon till regeringar, försvarsmakter, fredsbevarande styrkor och hjälporganisationer.

Inledandet av en försäljningsprocess kan ske först efter att obligatoriska förhandlingar med fackliga representanter slutförts.
  
  
2016-11-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, Volvo Group Media Relations, tel. +46 (0)765- 53 72 29
     
     
För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Den här informationen är sådan information som AB Volvo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2016 kl. 08.30 CET.
  
Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2015 cirka 313 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök
www.volvokoncernen.se.

LADDA NER

Pressmeddelande (PDF) Format PDF Size 26 KB