Volvokoncernen investerar 435 MSEK i ny line för ytbehandling hyttfabriken i Umeå

Volvokoncernen investerar 435 miljoner kronor i hyttfabriken i Umeå. Investeringen gäller måleriprocessen för den initiala ytbehandlingen samt det första lackskiktet på lastbilshytten, förbehandling och elektrodopp. Den nya anläggningen byggs med senaste teknologi för mindre miljöpåverkan, hög produktkvalitet och ersätter en process som har 20 år på nacken.
AB Volvo

Volvokoncernen har de senaste åren investerat i flera nya innovativa och effektiva processer i hyttfabriken i i Umeåfabriken som tillverkar hytter till tunga Volvolastbilar, bl a installation av en ny presslinje, automatiserad karossproduktion och en ny tätningslinje på måleriet som är ett av världens renaste målerier inom fordonsindustrin avseende utsläpp av lösningsmedel.

Teknik

Nu har turen kommit att ersätta produktionsutrustningen i förbehandling och elektrodopp, processen för den initiala ytbehandlingen samt det första lackskiktet på lastbilshytten med ny, värdsledande teknik. Investeringen omfattar 435 miljoner kronor. Produktionsstart för den nya anläggningen beräknas till 2018.

Satsning

- Vi är förstås glada och stolta över att vi, i och med denna satsning från Volvos ledning och styrelse, nu kan bygga vidare mot målet att vara världens bästa hyttfabrik. säger Mona Edström Frohm, platschef vid Umeåfabriken. Detta är en viktig investering som bekräftar Umeåfabrikens starka position inom Volvo och vår roll som Volvo´s Cab Competence Center.

Effektivitet, miljö och energi

Införandet av den nya tekniken innebär högre effektivitet i anläggningen. Drifts-kostnaden kommer att minska pga lägre materialförbrukning, ca 10% och minskade kostnader för underhåll, ca 25% samt ökad energieffektivitet. Det kommer även att medföra en rad andra förbättringar ur miljösynpunkt bl a blir processen koldioxidneutral och processvattenflöden kommer att återvinnas i en sk closed loop.

För att inrymma den nya produktionsutrustningen kommer en modern tillbyggnad att uppföras på den sida av fabriken som ligger närmast Umeå älv. Den nya tillbyggnaden ska värmas enbart med hjälp av värmeåtervinning från processen vilket i sig innebär en minskad enegiförbrukning och miljöpåverkan.

Hög kvalitet

- När den nya utrustningen är installerad kommer hela ytbehandlingsprocessen i Umeåfabriken att vara en av världens modernaste och mest miljöanpassade inom fordonsindustrin och stärka oss i arbetet att fortsätta leverera lastbilshytter av högsta kvalitet till Volvos kunder avslutar Mona Edström Frohm.

Korta fakta
  • Den nuvarande produktionsutrustningen för förbehandling och elektrobeläggning installerades 1996.
  • Processerna för grundlack och täcklack byttes ut 2004 respektive 2007.
  • Installation av ny, automatiserad karossproduktion genomfördes 2009.
  • Ny presslinje installerades 2008-2009.
  • Ny tätningslinje på installerades på måleriet 2010.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Mona Edström Frohm, Platschef, Volvo Group Trucks Operations Umeå
Tel. 090-8627480. Mobil. 072-8627480
mona.edstrom.frohm@volvo.com