Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 3 300 000 A-aktier till sammanlagt 3 300 000 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Idag, den 30 juni, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 488 819 957 A-aktier och 1 639 600 263 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 652 779 983,30 baserat på antalet registrerade aktier.

2017-06-30

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Henry Sténson, 031 323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni kl. 13:00 CEST.

LADDA NER