Volvokoncernen – det tredje kvartalet 2017

”Under det tredje kvartalet fortsatte både Volvokoncernens försäljning och lönsamhet att öka, med en särskilt stark utveckling i vår anläggningsmaskinsverksamhet. Kvartalet karaktäriserades också av slutförandet av en historisk uppgradering av vårt nordamerikanska lastbilsprogram och fortsatta framgångar för våra elektriska bussar som tar sig in på allt fler marknader. Från ett övergripande perspektiv är efterfrågan på marknaderna stark, vilket återspeglas av att orderingången på lastbilar steg med 32% och på anläggningsmaskiner med 45%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2017-q3

• Under Q3 2017 ökade nettoomsättningen med 12% till 77,2 miljarder kronor (68,8). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 16%.

• Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.024 Mkr (4.846), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,1% (7,0). Det justerade rörelseresultatet under Q3 2017 är exklusive en reavinst på 400 Mkr från försäljningen av koncernens innehav i Deutz AG. Det justerade rörelseresultatet under Q3 2016 var exklusive en avsättning på 190 Mkr för uppgörelsen med EU-kommissionen.

• Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 223 Mkr.

• Det operativa kassaflödet i Industriverk-samheten uppgick till 0,6 miljarder kronor (2,1).

• Mack Trucks nya lastbil Mack Anthem lanserades i Nordamerika


Press- och analytikerkonferens.
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvogroup.se

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                            Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                       Christer Johansson        031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                  Anders Christensson      031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                                                  Anna Sikström                031-66 13 36 
www.volvogroup.se                                                              

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

 Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 07.20.