Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 425 577 A-aktier till sammanlagt 425 477 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Idag, den 29 september 2017, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2  128  420  220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa är 487 394 380 A-aktier och 1 641 025 840 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 651 496 964,00 baserat på antalet registrerade aktier.

2017-09-29

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, 031-323 72 29.

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 13:00 CEST.

LADDA NER