Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 205 A-aktier till sammanlagt 205 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.
1860x1050-news-common-volvo-sign

Den 30 april 2018, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 2 128 420 220 registrerade aktier i AB Volvo. Av dessa var 479 974 391 A-aktier och 1 648 445 829 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgick till 644 818 973,9 baserat på antalet registrerade aktier.

30 april 2018

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, 031-323 72 29

För fler nyheter besök www.volvogroup.se

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2018 kl. 09.00 CEST.

LADDA NER