Volvokoncernen – det fjärde kvartalet och helåret 2017

”Under 2017 uppnådde Volvokoncernen sin högsta försäljning och sitt bästa rörelseresultat någonsin. För helåret 2017 ökade vi vår försäljning med 11% till 335 miljarder kronor och förbättrade vårt rörelseresultat till 30,3 miljarder. Lastbilarna, Anläggningsmaskinerna, Volvo Penta och Financial Services redovisade samtliga sina högsta rörelseresultat någonsin. Vi förbättrade även vår lönsamhet med en rörelsemarginal på 9,1%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.
1860x1050-interim-report-2017-q4

DET FJÄRDE KVARTALET 2017 

  •  Under Q4 2017 ökade nettoomsättningen med 11% till 91,7 miljarder kronor (82,6). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 16%.
  •  Både det justerade och rapporterade rörelse-resultatet uppgick till 7.334 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 8,0%. Under Q4 2016 uppgick det justerade rörelseresultatet till 5.660 Mkr och den justerade rörelsemarginalen till 6,9%.
  •  Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 778 Mkr.
  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 14,4 miljarder kronor (4,9).

HELÅRET 2017 

  •  För helåret 2017 steg nettoomsättningen med 11% till 334,7 miljarder kronor (301,9).
  •  Rörelseresultatet uppgick till 30.327 Mkr (20.826), motsvarande en rörelsemarginal på 9,1% (6,9).
  •  Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 362 Mkr.
  •  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 28,4 miljarder kronor (3,5).
  •  Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,25 kronor per aktie (3,25).

Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se 

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790                              Kontaktuppgifter Investor Relations:
Investor Relations, VHK                                                         Christer Johansson      031-66 13 34
405 08 Göteborg                                                                    Anders Christensson    031-66 11 91
Tel 031-66 00 00                                                                 
www.volvogroup.se
                                                             

För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018 kl. 07.20.