Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP undertecknar avtal om att bilda ett samriskföretag för europeiskt högpresterande laddningsnätverk

Göteborg/München/Stuttgart – De tre ledande kommersiella fordonstillverkarna Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP har nu undertecknat ett bindande avtal om att skapa ett samriskföretag för att installera och driva ett högpresterande offentligt laddningsnätverk för batteridrivna, tunga fjärrtransportlastbilar och långfärdsbussar över hela Europa. Som tidigare kommunicerats har parterna åtagit sig att initiera och påskynda den nödvändiga uppbyggnaden av laddinfrastruktur för det ökande antalet elfordonskunder i Europa och bidra till klimatneutrala transporter i Europa till 2050. Bildandet av samriskföretaget förutsätter att myndighetsgodkännanden erhålls.
image-1860x1050-jv-volvo-group-traton-group--daimler-truck

Samriskföretaget – som ska ägas till lika delar av de tre parterna – är planerat att starta sin verksamhet 2022 efter att alla godkännandeprocesser har slutförts. Parterna åtar sig tillsammans att investera 500 miljoner euro, vilket antas vara den i särklass största investeringen hittills i laddinfrastruktur inom den europeiska tunga lastbilsindustrin. Planen är att installera och driva minst 1 700 högpresterande gröna laddningspunkter vid och nära motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter, inom fem år från etableringen av samriskföretaget. Antalet laddningspunkter förväntas utökas avsevärt över tid genom samarbeten med ytterligare partner samt offentlig finansiering. Det planerade samriskföretaget kommer att drivas under en egen företagsidentitet och vara baserat i Amsterdam, Nederländerna. Samriskföretaget kommer att bygga på de grundande partnerföretagens breda erfarenheter av och kunskaper om tunga lastbilar.

Samriskföretaget kommer att fungera som en katalysator och ett verktyg för att realisera Europeiska unionens Green Deal för att uppnå koldioxidneutrala godstransporter innan 2050 – genom att både tillhandahålla nödvändig infrastruktur och tillgodose målsättningen att använda grön energi vid laddningspunkterna. Samriskföretaget som skapas av Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP utgör ett svar på det akuta behovet av ett högpresterande laddningsnätverk för att stödja lastbilsoperatörerna i sin övergång till koldioxidneutrala transportlösningar, framförallt när det gäller tunga fjärrtransporter. En högpresterande laddningsinfrastruktur som möjliggör fjärrtransporter med lastbilar är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt uppnå betydande utsläppsminskningar. Detta initiativ är en viktig start som påskyndar utvecklingen mot att göra koldioxidneutrala tunga lastbilar och bussar till en framgångssaga.

Martin Lundstedt, VD och koncernchef för Volvokoncernen: ”Vi går från ord till handling, och detta planerade samriskföretag med Daimler Truck och TRATON GROUP är ett viktigt steg i formandet av en värld vi vill leva i. Innovativa partnerskap som dessa kommer att möjliggöra en välbehövlig förändring som kommer att gynna våra kunder – och hela branschen. Detta är både en historisk milstolpe i omvandlingen mot fossilfria transporter och ett genombrott som visar Volvokoncernens åtagande att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2040 och en rullande flotta med nettonollutsläpp senast 2050.”

Martin Daum, VD för Daimler Truck: ”Dagens tillkännagivande om undertecknandet är goda nyheter för transportbranschen och samhället, eftersom det understryker alla partnerföretagens starka engagemang för att göra koldioxidneutrala lastbilar till verklighet. Det är anmärkningsvärt att tre tunga konkurrenter inom området lastbilar och fordonsteknik tillsammans vidtar åtgärder för att börja etablera den nödvändiga laddinfrastrukturen. Tillsammans med Volvokoncernen och TRATON GROUP vill vi skicka en tydlig signal till alla relevanta intressenter att följa oss i spåren och agera nu.”

Christian Levin, VD för TRATON GROUP: ”Vi är av den starka uppfattningen att vi i TRATON GROUP tillsammans med våra varumärken Scania och MAN samt industrin för nyttofordon som helhet kommer att utgöra en del av lösningen för att åstadkomma en koldioxidneutral värld. Ett samarbete med starka konkurrenter som Daimler Truck och Volvokoncernen kan tyckas ovanligt. Ämnet är dock av avgörande betydelse och detta unika samarbete kommer att göra oss snabbare och mer framgångsrika när det gäller att genomföra de förändringsåtgärder som behövs för att tackla klimatförändringarna. Vårt samriskföretag kommer att vara en stark drivkraft för det snabba genombrottet för eldrivna lastbilar och bussar, som är de mest effektiva och hållbara transportlösningarna.”

De tre partnerföretagen ser detta som ett genombrott för transportbranschen när det gäller att minska koldioxidutsläppen – och som andra industrier kan dra nytta av på flera sätt. Enligt en nyligen publicerad branschrapport* krävs upp till 15 000 högpresterande allmänna laddningspunkter senast 2025, och upp till 50 000 högpresterande laddningspunkter senast 2030. Den flygande start som samriskföretagets partner genomför kommer därför att bli en väckarklocka för branschens övriga aktörer, myndigheter och lagstiftare för att samarbeta om en snabb expansion av det laddningsnät som krävs för att kunna bidra till att nå klimatmålen. En tydlig signal till alla intressenter är att de tre partnerföretagens laddningsnät kommer att vara öppet och tillgängligt för alla kommersiella fordon i Europa, oavsett märke.

En kundcentrerad strategi som tar hänsyn till olika tillämpningar

Genom att fokusera på kundernas behov kan hänsyn tas till olika tillämpningar. Operatörer av eldrivna vagnparker kommer att kunna utnyttja både snabbladdning som är skräddarsydd för att passa den lagstadgade 45-minuters viloperioden för fjärrtransporter i Europa – den högsta prioriteten för det planerade samriskföretaget – och laddning över natten.

Partner i samriskföretaget, men konkurrenter inom alla övriga områden

Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP kommer att äga lika stora andelar i det planerade samriskföretaget, men fortsätter vara konkurrenter inom alla övriga områden. Bildandet av samriskföretaget förutsätter att myndighetsgodkännanden erhålls.
 

*Publicerades i maj 2021 av ACEA, European Automobile Manufacturers Association (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), en organisation som samlar alla större lastbilstillverkare i Europa samt även stöds av Volvokoncernen, Daimler Truck och TRATON GROUP.
 

16 december, 2021
 

Ytterligare information kan fås från:

• Claes Eliasson, Volvo Group Media Relations, +46 31 323 72 29, claes.eliasson@volvo.com

• Pietro Zollino, Head of Group Communications, Governmental Relations & Sustainability, +49 (0) 172 8371 431, pietro.zollino@traton.com

• Matthias Karpstein, Business Media Relations, +49 172 3603071, matthias.karpstein@traton.com

• Peter Smodej, +49 176 30936446, peter.smodej@daimlertruck.com

• Akim Enomoto, +49 176 30995099, akim.enomoto@daimlertruck.com

 

Mer information finns på volvogroup.se
Följ oss på Twitter för att få de senaste uppdateringarna: @volvogroup

Volvokoncernens transport- och infrastrukturlösningar skapar välstånd genom att erbjuda lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, kraftlösningar för marina och industriella tillämpningar samt finansiering och tjänster som ökar våra kunders tillgänglighet och produktivitet. Volvokoncernen grundades 1927 och arbetar engagerat med att forma det framtida landskapet för hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, sysselsätter nästan 100 000 personer och betjänar kunder på över 190 marknader. Koncernens nettoförsäljning uppgick 2020 till cirka 338 miljarder SEK (33,6 miljarder EUR). Volvos aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
 

Om Daimler Truck

Daimler Truck Holding AG (”Daimler Truck”) är en av världens största tillverkare av nyttofordon, med över 40 produktionsanläggningar och mer än 100 000 anställda runt om i världen. Grundarna av Daimler Truck uppfann den moderna transportindustrin med sina lastbilar och bussar för drygt 125 år sedan. Ända sedan dess har företaget verkat för ett syfte: Daimler Truck arbetar för alla som håller världen rullande. Företagets kunder gör det möjligt för människor att vara mobila och få varor levererade dit där de befinner sig snabbt, tillförlitligt och säkert. Daimler Truck tillhandahåller teknik, produkter och tjänster för att hjälpa sina kunder att åstadkomma detta. Det gäller även omställningen till koldioxidneutral körning. Företaget strävar efter att göra hållbara transporter till en framgång, med djup teknisk kunskap och en tydlig bild av sina kunders behov.
 

Om TRATON GROUP

Med varumärken som Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Navistar och RIO, är TRATON SE en av världens ledande tillverkare av nyttofordon. Sortimentet består av lätta nyttofordon, lastbilar och bussar. Koncernen strävar efter att förnya – med sina produkter, sina tjänster och som en partner till sina kunder. För TRATON innefattar hållbar ekonomisk tillväxt alltid att behandla människor och natur med respekt. De tre delarna Människor, Jorden och Prestanda kommer att forma företaget framtid.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter