Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds stipendiater 2021 utsedda

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Sanhita Mitra till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Maria Lycke till pristagare i kategorin klinisk forskning. Stipendiaterna, som båda forskar vid Göteborgs universitet, belönas med 100 000 kronor vardera som utbetalas till Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet som extra forskningsanslag. 
image-1860x1050-sanhita-mitra-maria-lycke

Sanhita Mitra tilldelas priset då hon gjort avancerade och nyskapande translationella studier som avslöjar den funktionella rollen för långa icke-kodande RNA (IncRNA) vid utvecklingen av neuroblastom. Neuroblastom är namnet på tumörer i nervvävnad, vilket är en svår typ av cancer som oftast drabbar spädbarn.

- Sanhita Mitra får priset då fynden i hennes studier kan bidra till utvecklingen av alternativa strategier för mer effektiv behandling av patienter med neuroblastom, säger Eva Forssell-Aronsson, professor vid Göteborgs universitet och verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond i motiveringen.

Priset för klinisk forskning går till Maria Lycke för kliniskt relevanta och väl genomförda studier av tidig diagnostik och utredning av äggstockscancer.

- Maria har kombinerat mutationsanalys i tumör och cirkulerande tumör-DNA med cirkulerande proteinmarkörer och algoritmer, vars resultat är mycket lovande. Hon belönas eftersom denna kunskap kan leda till tydlig nytta för patienterna genom bättre diagnostik och minska onödig kirurgi och ge ökad fertilitet, säger professor Eva Forssell-Aronsson.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning av cancersjukdomar. Fonden har funnits sedan 1962. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

På grund av rådande omständigheter kommer prisceremonin hållas online via Zoom, torsdagen den 27 maj kl 13.00-14.30. Även 2020 års pristagare Jennifer Park och Kristell Le Gal Beneroso deltar. Evenemanget hålls på engelska och önskar du att delta kan du göra det via denna länk: https://gu-se.zoom.us/j/63844257992 eller anmäla ditt intresse till secretariat@agfond.se.

 

6 maj, 2021

Journalister som önskar ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Holmström, ordförande i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond & Senior Advisor AB Volvo, 031 66 10 73, eller
Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot i Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond, 070 372 26 26
 

För mer information, gå till volvogroup.se
För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse

Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Form background image

Håll dig uppdaterad

Relaterade nyheter