Melker Jernberg mianowany na stanowisko Prezesa w dziale Volvo Construction Equipment

Melker Jernberg został mianowany na stanowisko Prezesa w dziale Volvo Construction Equipment; został także członkiem Volvo Group Executive Board.
Melker Jernberg

Melker Jernberg urodził się w 1968 r. Obecnie pełni funkcję prezesa i dyrektora naczelnego szwedzkiej firmy z branży metalurgii proszków, Höganäs AB. Wcześniej zajmował stanowisko wiceprezesa wykonawczego i szefa obszaru biznesowego EMEA w szwedzkiej firmie SSAB produkującej stal. Melker Jernberg obejmie nowe stanowisko 1 stycznia 2018 r.

Melker Jernberg zastąpi Martina Weissburga, który z powodów rodzinnych zdecydował się na powrót do USA i będzie pracował jako Starszy Doradca bezpośrednio dla Martina Lundstedta, pełniącego funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego Volvo Group. Martin Weissburg będzie pracować w Greensboro w USA.

„Organizacja Volvo Construction Equipment zawdzięcza istotną poprawę wyników zdolnościom przywódczym Martina Weissburga, który będzie nadal pracował jako członek wyższej kadry kierowniczej w Volvo Group. Martin Weissburg pozostanie na dotychczasowym stanowisku do końca 2017 r., a nową pracę jako mój Starszy Doradca rozpocznie w pierwszym kwartale 2018 r.”, komentuje Martin Lundstedt, Prezes i Dyrektor Generalny Volvo Group.

Nowości z całego świata

Informacje prasowe

Latest Press Release