Szkoła dla kierowców samochodów ciężarowych — kolejny etap w Afryce

Volvo Group pomaga w szkoleniu mechaników w Afryce, a następnym etapem działania Grupy jest uruchomienie programu szkolenia zawodowego kierowców samochodów ciężarowych w Etiopii.
5 kobiet stoi wokół silnika Volvo Penta
Wśród uczniów jest wiele młodych kobiet. Zdjęcie pochodzi ze szkoły w Zambii.
Johan Reiman

„Szkoła umożliwia tworzenie miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego w tych krajach, a jednocześnie jest korzystna dla naszego przedsiębiorstwa i klientów”, mówi Johan Reiman, odpowiedzialny za szkolenie zawodowe w grupie.

Volvo Group prowadzi szkolenia zawodowe dla mechaników w Afryce od 2013 r. Otwartą jako pierwszą szkołę w Etiopii opuściło już kilka grup absolwentów. W ubiegłym roku otwarto szkoły w Zambii i w Maroku.

Szkolenie opiera się na współpracy ze Szwedzką Agencją Rozwoju Współpracy (SIDA), odpowiednikiem amerykańskiej organizacji USAID i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).

Volvo Group dostarcza silniki, sprzęt i zapewnia szkolenia dla instruktorów. Kursy są prowadzone w istniejących ośrodkach szkoleniowych we współpracy z władzami odpowiednich krajów.

„W tych krajach brakuje wyszkolonych mechaników z umiejętnościami potrzebnymi w przemyśle, a jednocześnie stopa bezrobocia jest bardzo wysoka”, mówi Johan Reiman i dodaje, że wyszkoleni mechanicy niekoniecznie muszą automatycznie trafiać do warsztatów Volvo Group.

„Nie wybieramy uczniów dla siebie, ale szkoląc lokalnych mieszkańców, stymulujemy rozwój w krajach, w których jesteśmy obecni i chcemy rozwijać działalność”, mówi.

„Część uczniów to młode kobiety. Zwiększanie liczby szkolonych kobiet to jeden z naszych celów”, wyjaśnia Johan Reiman.

„Jest dla nas ważne, aby zachęcić więcej kobiet do zdobycia zawodu mechanika i dać im możliwość wejścia na rynek pracy. Pracujemy nad tym intensywnie wraz z naszymi partnerami. Na przykład w Zambii nawiązaliśmy pomyślną współpracę z Bankiem Światowym i jego organizacją Gender Innovation Lab”, wyjaśnia.

Planujemy utworzenie podobnych programów szkoleniowych w kilku krajach w regionie.

Johan Reiman wraz z grupą roboczą składającą się z przedstawicieli różnych działów Volvo Group aktualnie otwiera w Etiopii nową szkołę dla kierowców samochodów ciężarowych.

„Zdecydowanie brakuje wykwalifikowanych kierowców i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli rozpocząć odpowiednie programy szkoleniowe także w innych miejscach”, mówi.

„Współpraca w ramach Volvo Group to główny czynnik umożliwiający nam realizację naszego zobowiązania dotyczącego szkół. Z radością obserwuję zainteresowanie naszymi szkołami i zaangażowanie w ich organizację zarówno w Grupie, jak i poza nią”, wyjaśnia.

Wcześniej Johan Reiman był menedżerem regionalnym działu części zamiennych Volvo Penta w Afryce, więc zna region i wyzwania, jakie napotyka. Często odwiedza różne szkoły, w których spotyka się z nauczycielami i uczniami.

„Moja praca jest naprawdę inspirująca i bardzo się cieszę, że mogę wnieść swój wkład w rozwój społeczny tych krajów. Na całym świecie brakuje wykwalifikowanych mechaników, toteż jesteśmy zainteresowani uruchomieniem programów szkoleniowych także poza Afryką”, mówi.

Więcej informacji dotyczących pracy Volvo Group w ramach programów szkoleniowych w Afryce można znaleźć w naszym ostatnim sprawozdaniu rocznym i dotyczącym zrównoważonego rozwoju na stronie: http://www.volvogroup.com/en-en/about-us.html.

Nowości z całego świata