Strategi och varumärke

I arbetsområdet Strategi och varumärke ingår följande:

Formulera Volvokoncernens långsiktiga riktning genom att ta fram en engagerande vision och eftertraktade tjänster, effektivt hantera varumärkesportföljen samt upprätta en långsiktig affärsplan.

Identifiera strategiska mål och följa upp dem.

Ta fram och genomföra nya idéer och affärsmöjligheter.

Analysera externa faktorer och dra slutsatser för att säkerställa välgrundade och faktabaserade affärsbeslut.

Anställda i strategi och varumärke

Lediga jobb inom strategi och varumärke

Tänk dig att du arbetar sida vid sida med några av transport- och infrastrukturbranschens vassaste och mest kreativa hjärnor och utvecklar spjutspetsteknik och hållbara transportlösningar som kommer att förändra samhället i framtiden.

Nyheter från koncernen