Andra kvartalet 2002

Andra kvartalet 2002

Det första kvartalet karaktäriserades av många modellbyten. Volvo Lastvagnars nya modeller är nu i full produktion. Volvo Anläggningsmaskiner genomförde en liknande produktionsomställning, om än i mindre skala. Produktionen ligger nu på en hög nivå för att svara mot kundernas starka efterfrågan på dessa nya produktprogram.   Kassaflödet ökade, huvudsakligen till följd av en gynnsam utveckling för rörelsekapitalet och lägre investeringar. Bussars ansträngningar med att vända den nedåtgående trenden resulterade i ett positivt rörelseresultat.

Documents