Fjärde kvartalet och helåret 2003

Fjärde kvartalet och helåret 2003

Vår positiva utveckling fortsatte under fjärde kvartalet med kraftigt förbättrad lönsamhet och mycket starkt kassaflöde. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen fördubblades jämfört med fjärde kvartalet 2002.

Vinsten per aktie tredubblades - trots att försäljningsvolymerna inte ökade i någon större utsträckning. Bakom den stora förbättringen står framför allt nya produkter, synergier och kostnadsbesparingar.

Documents