Andra kvartalet 2013

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2013 publicerades den 24 juli 2013 kl 07.20
Andra kvartalet 2013

Resultatåterhämtning det andra kvartalet

Volvokoncernens försäljning återhämtade sig ordentligt under det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet 2013 och uppgick till 72,8 miljarder kronor, en ökning med 25%. Även lönsamheten förbättrades tack vare högre försäljningsvolymer och bättre kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Trots att vi var tvungna att öka vår garantireserv med 900 Mkr för produktkvaliteten på äldre lastbilar uppgick rörelseresultatet till 3,3 miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5% jämfört med 0,8% under det första kvartalet.

- Olof Persson VD och koncernchef -

Press- och analytikerkonferens 
Bandad webbsändning

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Bandad webbsändning

Documents